Zastavte předimenzovanou zástavbu na Parukářce!

Přejít k podpisu petice

Vážená paní starostko, vážení členové a členky zastupitelstva,

obracíme se na Vás ve věci plánované výstavby společnosti WH Estate s.r.o. na úpatí vrchu Sv. Kříže (Parukářky), v Jeseniově ulici 38.

Podle architektonické studie a její varianty D z března 2015, má mít nový dům 8 podlaží s byty a ateliery, tyčit se má více jak 3 patra nad výškovou úroveň střech sousedních domů a dětského hřiště na Parukářce. Dům má zahrnovat 181 bytů a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak křiklavě nepromítá do pohledů z parku. Projekt považujeme za zcela neuměřený charakteru svého okolí. Park Parukářka je nejen oblíbeným místem oddechu sousedů, ale svým geniem loci a přírodním charakterem patří k výjimečným místům nejen v měřítku Žižkova, ale celé Prahy.

Máme za to, že jeden z prvořadých úkolů samosprávy, je chránit veřejný zájem a zájmy obyvatel Prahy 3 před soukromými zájmy developerů, kteří svůj projekt postaví, prodají a s výdělkem odejdou. Městská část má povinnost Parukářku chránit jako veřejný park nikoliv jako investiční příležitost pro kapitálové hráče.

Podle vyjádření investora je projekt v souladu s územním plánem a splňuje veškeré stavební a technické požadavky a normy. To však nemůže automaticky znamenat, že zástavba tohoto typu je pro Prahu 3 vhodná. Její představitelé mají morální povinnost vůči svým občanům a voličům, pokusit se takovou stavbu významně redukovat nebo jí zabránit.

Po únorovém veřejném představení projektu a hlasitém nesouhlasu veřejnosti městská část vyzvala investora, aby projekt přepracoval. Starostka Vladislava Hujová v tiskovém prohlášení vyzvala investora, aby projekt redukoval tak, aby „nepřevyšoval svažující se horizont Parukářky.“ Tento požadavek investor v upravené variantě D studie nesplnil. Městská část se ani po několika měsících k upravené verzi studie nevyjádřila, ačkoli jí investor o stanovisko požádal.

My, níže podepsaní, požadujeme, aby byl záměr stavby v Jeseniově 38 v aktuální podobě podrobně představen a projednán na veřejném jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo MČ Praha 3 zároveň žádáme, aby schválilo nesouhlasné stanovisko ke studii ve variantě D a požádalo investora o další přepracování a radikální redukci objemu zástavby tak, aby stavba nepřevyšovala svažující se horizont Parukářky a výškovou úroveň střech sousedních domů v Jeseniově ulici.

Podepsat petici

Zastavte předimenzovanou zástavbu na Parukářce!

  

Vážená paní starostko, vážení členové a členky zastupitelstva,

obracíme se na Vás ve věci plánované výstavby společnosti WH Estate s.r.o. na úpatí vrchu Sv. Kříže (Parukářky), v Jeseniově ulici 38.

Podle architektonické studie a její varianty D z března 2015, má mít nový dům 8 podlaží s byty a ateliery, tyčit se má více jak 3 patra nad výškovou úroveň střech sousedních domů a dětského hřiště na Parukářce. Dům má zahrnovat 181 bytů a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak křiklavě nepromítá do pohledů z parku. Projekt považujeme za zcela neuměřený charakteru svého okolí. Park Parukářka je nejen oblíbeným místem oddechu sousedů, ale svým geniem loci a přírodním charakterem patří k výjimečným místům nejen v měřítku Žižkova, ale celé Prahy.

Máme za to, že jeden z prvořadých úkolů samosprávy, je chránit veřejný zájem a zájmy obyvatel Prahy 3 před soukromými zájmy developerů, kteří svůj projekt postaví, prodají a s výdělkem odejdou. Městská část má povinnost Parukářku chránit jako veřejný park nikoliv jako investiční příležitost pro kapitálové hráče.

Podle vyjádření investora je projekt v souladu s územním plánem a splňuje veškeré stavební a technické požadavky a normy. To však nemůže automaticky znamenat, že zástavba tohoto typu je pro Prahu 3 vhodná. Její představitelé mají morální povinnost vůči svým občanům a voličům, pokusit se takovou stavbu významně redukovat nebo jí zabránit.

Po únorovém veřejném představení projektu a hlasitém nesouhlasu veřejnosti městská část vyzvala investora, aby projekt přepracoval. Starostka Vladislava Hujová v tiskovém prohlášení vyzvala investora, aby projekt redukoval tak, aby „nepřevyšoval svažující se horizont Parukářky.“ Tento požadavek investor v upravené variantě D studie nesplnil. Městská část se ani po několika měsících k upravené verzi studie nevyjádřila, ačkoli jí investor o stanovisko požádal.

My, níže podepsaní, požadujeme, aby byl záměr stavby v Jeseniově 38 v aktuální podobě podrobně představen a projednán na veřejném jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo MČ Praha 3 zároveň žádáme, aby schválilo nesouhlasné stanovisko ke studii ve variantě D a požádalo investora o další přepracování a radikální redukci objemu zástavby tak, aby stavba nepřevyšovala svažující se horizont Parukářky a výškovou úroveň střech sousedních domů v Jeseniově ulici.

**your signature**

746 podpisů

Sdílet petici: