Parukářka opět o krok blíže k výstavbě!

Příprava výstavby pokročila do další fáze a investor dosáhl významného pokroku – získal souhlasná stanoviska MČ Praha 3 i hlavního města Prahy (zastoupeném IPR) k podrobnější dokumentaci pro územní rozhodnutí. Budoucí souhlas Prahy 3 i ke stavebnímu řízení si investor navíc pojistil smlouvou o spolupráci, kterou schválila Rada městské části 13. 6. 2016. Podle této smlouvy se radnice zavazuje do budoucna souhlasit se všemi kroky při schválení a povolení stavby a WH Estate s.r.o. se naopak zavazuje, že na svých pozemcích zajistí výstavbu přípojky elektrické energie k připravovanému novému občerstvení na Parukářce a vybuduje veřejně přístupné schodiště propojující Jeseniovu ulici a vrchol Parukářky.

Přípojka elektrické energie jde zřejmě vybudovat odjinud, vybudování veřejného schodiště je navíc v souladu se zájmy developera.  Radnice se tak zavázala k budoucímu souhlasu se stavbou zbytečně. Starostka Hujová zkrátka chtěla developerovi vyhovět a do budoucna mu zajistit bezpečnou cestu k výstavbě. Stavba má mít 8 podlaží a výškovou kótu střechy 275 m.n.m., namísto současného třípodlažního objektu. Výšková úroveň dětského hřiště na Parukářce se nachází o tři podlaží níže než střecha uvažovaného objektu.

V následujících týdnech bude zřejmě na žádost investora zahájeno územní řízení. Podle stavebního zákona jsou účastníky tohoto řízení mimo jiné osoby, jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – sousedé. Zřejmě největší možnost stavbě zabránit tak mají sousedé – majitelé bytů v bezprostřední blízkosti záměru. Postup účastenství v územním řízení je přehledně popsán např. zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *