Územní řízení zahájeno

Odbor výstavby MČ Praha 3 oznámil 6.4. zahájení územního řízení ve věci WH Estate – Jeseniova 38. Do územního řízení se mohou s připomínkami zapojit i sousedé, kteří vlastní sousední nemovitosti, které nemusí být bezprostředně „mezující“, ale mohou být stavbou dotčeny.

Důvody k podání námitek mohou být různé, například negativní dopady zamýšlené stavby na sousední pozemek.

Poslední možný den pro doručení připomínek je 23. dubna.

18-0411_-_Jeseniova_38_rezidencni_projekt_Jeseniova_UR-zahajeni_