Územní řízení zahájeno

Odbor výstavby MČ Praha 3 oznámil 6.4. zahájení územního řízení ve věci WH Estate – Jeseniova 38. Do územního řízení se mohou s připomínkami zapojit i sousedé, kteří vlastní sousední nemovitosti, které nemusí být bezprostředně „mezující“, ale mohou být stavbou dotčeny.

Důvody k podání námitek mohou být různé, například negativní dopady zamýšlené stavby na sousední pozemek.

Poslední možný den pro doručení připomínek je 23. dubna.

18-0411_-_Jeseniova_38_rezidencni_projekt_Jeseniova_UR-zahajeni_

Zástavba WH Estate na Parukářce bude posuzována podle zákona o EIA

V informačním systému EIA byly zveřejněny výsledky zjišťovacího řízení, podle kterých bude záměr posuzován v plném rozsahu podle zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí. Magistrát obdržel v rámci zjišťovacího řízení 88 připomínek veřejnosti s požadavkem na posouzení negativního vlivu na krajinný ráz. Požadavek na plné posouzení podle zákona zaslala v řízení také radní hlavního města Prahy odpovědná za životní prostředí Jana Plamínková. Ta požaduje zpracování varianty o jedno plné podlaží nižší, doplnění hospodaření s dešťovou vodou a její maximální využití v místě.

V rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí bude zpracována autorizovanou firmou podrobná dokumentace, oponentní posudek a proběhne veřejné projednání.

Závěry zjišťovacího řízení jsou k dispozici zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1025

Děkujeme všem, kdo se zapojili – má to smysl!

Akce za ochranu Parukářky!

Developer WH Estate s.r.o. se ve spolupráci s radnicí Prahy 3 chystá postavit rezidenční projekt, který má převyšovat horizont Parukářky a sousedních domů v Jeseniově ulici až o 3 patra. Ačkoli si developer získal na svojí stranu starostku Vladislavu Hujovou (TOP09), která projektu umetá cestu, ještě není vše ztraceno.

MOŽNOST VYJÁDŘIT SE MÁTE PRÁVĚ TEĎ!

V rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí se může kdokoliv vyjádřit ke zpracovanému oznámení záměru stavby. Tuto dokumentaci si můžete stáhnout na internetu: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1025

Čas je pouze do 29. září!

Pro zjednodušení práce jsme pro vás připravili vzorové připomínky. Stačí vytisknout, podepsat a zaslat na Magistrát hlavního města: pripominka_EIA_jeseniova_38.docx

Hlavním zájmem obyvatel Prahy 3 je park, hlavním zájmem developera je zisk. Proto je třeba, abyste zvedli svůj hlas.

Děkujeme!

Parukářka opět o krok blíže k výstavbě!

Příprava výstavby pokročila do další fáze a investor dosáhl významného pokroku – získal souhlasná stanoviska MČ Praha 3 i hlavního města Prahy (zastoupeném IPR) k podrobnější dokumentaci pro územní rozhodnutí. Budoucí souhlas Prahy 3 i ke stavebnímu řízení si investor navíc pojistil smlouvou o spolupráci, kterou schválila Rada městské části 13. 6. 2016. Podle této smlouvy se radnice zavazuje do budoucna souhlasit se všemi kroky při schválení a povolení stavby a WH Estate s.r.o. se naopak zavazuje, že na svých pozemcích zajistí výstavbu přípojky elektrické energie k připravovanému novému občerstvení na Parukářce a vybuduje veřejně přístupné schodiště propojující Jeseniovu ulici a vrchol Parukářky.

Přípojka elektrické energie jde zřejmě vybudovat odjinud, vybudování veřejného schodiště je navíc v souladu se zájmy developera.  Radnice se tak zavázala k budoucímu souhlasu se stavbou zbytečně. Starostka Hujová zkrátka chtěla developerovi vyhovět a do budoucna mu zajistit bezpečnou cestu k výstavbě. Stavba má mít 8 podlaží a výškovou kótu střechy 275 m.n.m., namísto současného třípodlažního objektu. Výšková úroveň dětského hřiště na Parukářce se nachází o tři podlaží níže než střecha uvažovaného objektu.

V následujících týdnech bude zřejmě na žádost investora zahájeno územní řízení. Podle stavebního zákona jsou účastníky tohoto řízení mimo jiné osoby, jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – sousedé. Zřejmě největší možnost stavbě zabránit tak mají sousedé – majitelé bytů v bezprostřední blízkosti záměru. Postup účastenství v územním řízení je přehledně popsán např. zde.

Vládní koalice nepodpořila výzvu občanů Prahy 3

Zastupitelstvo Prahy 3, svolané na žádost občanů na 16. února 2016, bohužel potvrdilo původní souhlasné usnesení Rady a náš protinávrh, aby investor snížil stavbu na úroveň svažujícího se terénu Parukářky a střech sousedních domů v Jeseniově ulici, neprošel. Děkujeme za podporu všem, kdo dávali v sále najevo nesouhlas s postupem radnice. Přestože byly na naší straně desítky přítomných občanů a občanek, přestože ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy opatrně připustil, že stavba by mohla být o něco nižší, nepodařilo se dopředu domluvenou vládnoucí koalici přesvědčit. Zazněly dokonce poplašné zprávy, že když neustoupíme, dům by mohl být klidně ještě vyšší, a apely starostky k ochraně soukromého vlastnictví (developera). Diskuse ukázala, že současná radnice se stavbou souhlasí.

Naše úsilí o redukci stavby a ochranu panoramatu Parukářky ale nekončí, investor má před sebou územní a stavební řízení, ve kterém bude muset prokázat, že stavba neuškodí svým sousedům. Na těchto webových stránkách budeme nadále informovat o dalším vývoji.

Děkujeme také všem, kteří se ve věci zatím angažovali a podpořili petici. Sběr podpisů pod papírovou petici jsme zastavili, online petici na těchto stránkách ale můžete podepisovat dál.

Zůstaňte na příjmu, Parukářku nedáme.